Image

Ivana Ivančić

Dr. sc. Ivana Ivančić, docentica je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci. Od 2018. godine voditeljica je Stručne prakse studenata. Fokus njenog znanstveno- istraživačkog interesa je područje hotelijerstva s osobitim naglaskom na hotelski menadžment, turističku animaciju i hotelsko domaćinstvo.

Na Hotelskoj kući u svom izlaganju „Stručna praksa u visokom obrazovanju: Case study analiza Stručne prakse Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“ predstaviti će rezultate analize Stručne prakse u periodu od 2015. do 2019. godine.

Image

Daniel Dragičević

Dr. sc. Daniel Dragičević, izvanredni je profesor na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci. Od 2020. godine voditelj je diplomskoga studija „Menadžment u hotelijerstvu“. Područje znanstvenoga istraživačkog interesa usko je povezano s hotelijerstvom, mjerama ekonomske politike i eksternim šokovima koji djeluju na turizam i hotelijerstvo.

Tema njegovoga izlaganja je „Analiza stanja hrvatskoga hotelijerstva“.

Image

Maja Šimunić

Dr.sc. Maja Šimunić, direktorica je prodaje Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa. Vješta je u razvoju ključnih strategija prodaje, prodajnih taktika i akcijskih planova s ​​naglaskom na proaktivnost za postizanje financijskih ciljeva. Također, znanstveno je aktivna u području menadžmenta i poslovne informatike i to najviše u segmentu primjene suvremenih poslovnih rješenja kroz menadžment upravljanja prodajnim kanalima u hotelijerstvu.

Ove se godine na Hotelskoj kući pridružuje kao predavačica na temu „Aktualni trendovi proaktivne prodaje u hotelu“.

Image

Bernard Zenzerović

Bernard Zenzerović, direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske dolazi s bogatim iskustvom iz turističkog i hotelskog sektora. Kontinuirano se usavršava na prestižnim svjetskim sveučilištima, gdje je završio programe s područja poslovnog upravljanja i hotelskih investicija.

U sklopu ovogodišnje konferencije Bernard će održati predavanje na temu „Perspektive i izazovi hotelijerstva – Kako se pripremiti za 2023.?

Image

Dario Kinkela

Dario Kinkela je direktor sektora hrane i pića u Valamar Rivieri. U turističkom sektoru je od malih nogu, a u Valamar Club Tamaris dolazi 2007. kao direktor hotela te direktor regije Lanterna. Nakon toga prelazi na poziciju direktora sektora hrane i pića.

Dario će na konferenciji održati predavanje pod naslovom „Novi koncepti ponude hrane i pića u hotelu“.

Image

Marko Šimić

Marko Šimić, direktor digitalne marketinške agencije Leet dolazi s bogatim iskustvom iz turističkog i tehnološkog sektora. Kao dugogodišnji inženjer dotaknuo se brojnih tehnoloških područja od IT-a, hidroelektrane, programiranja, umjetne inteligencije do Big Data sustava u hotelijerstvu i marketingu.

U sklopu ovogodišnje konferencije Marko će održati predavanja na temu „Personalizacija usluga kroz nove tehnologije“.