HK2022 program

KONTAKT

doc. dr. sc. Marta Cerović, tajnica Konferencije

Telefon: 051 294 757

E-mail: hk2022@fthm.hr