Organizacijski odbor

Krešimir Mikinac, predsjednik Organizacijskog odbora

Marta Cerović, tajnica konferencije

Marina Laškarin Ažić, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Nadia Pavia, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Vlado Galičić, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Nataša Slavić, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

KONTAKT

doc. dr. sc. Marta Cerović, tajnica Konferencije

Telefon: 051 294 757

E-mail: hk2022@fthm.hr