Etički kodeks

Izjava o etičnosti i zlouporabi znanstveno – stručne konferencije HOTELSKA KUĆA (HK)

Znanstveno – stručna konferencija HK posvećena je predstavljanju istraživanja o aktualnim trendovima u hotelijerstvu i različitim segmentima ugostiteljske ponude kojima se promovira izvrsnost kao uvjet konkurentnog i održivog razvoja hrvatskog turizma.

Uredništvo je odgovorno za, između ostalog, sprječavanje zloupotrebe prilikom objavljivanja. Neetično ponašanje je neprihvatljivo te HK ne podnosi plagijat ni u kom obliku. Autori koji predaju članke za daljnju publikaciju, potvrđuju da su sadržaji rukopisa originalni. Nadalje, podnošenjem rada, autori također potvrđuju da da isti nije ranije objavljen ni na jednom jeziku, bilo u potpunosti ili djelomično, te da trenutno nije dostavljen za objavljivanje nigdje drugdje.

Urednici, autori i recenzenti, unutar znanstveno – stručne konferencije HK, u potpunosti će se posvetiti dobroj praksi objavljivanja i prihvatiti odgovornost za ispunjavanje sljedećih dužnosti i odgovornosti, kako je određeno COPE-om (Code of Conduct for Journal Editors) (http://publicationethics.org/resources/guidelines).

I. ODGOVORNOST UREDNIKA

 • Odluke o objavljivanju: Na temelju pregleda uredničkog odbora, urednik može prihvatiti ili odbiti rad ili ga može vratiti na izmjene.
 • Pregled rada: Urednik jamči da će se svaki rad u početku procjenjivati od strane urednika, koji može iskoristiti odgovarajuća sredstva kako bi ispitao originalnost sadržaja rada. Nakon što rad prođe ovu provjeru, prosljeđuje se dvojici recenzenata za double-peer recenziju, a svaki će dati preporuku za objavljivanje rada u odgovarajućem obrascu – bilo da se radi o izmjenama ili o odbijanju rada. Razdoblje pregleda rada ne smije biti dulje od 30 dana.
 • Fair Review: Urednik jamči da se svaki primljeni rad procjenjuje na temelju svog intelektualnog sadržaja bez obzira na autorov spol, rod, rasu, vjeroispovijest, državljanstvo itd.
 • Povjerljivost: Urednik mora osigurati da informacije o radovima koje su autori predali budu povjerljive.
 • Objavljivanje i sukob interesa: Urednik ne može koristiti neobjavljene materijale, objavljene u predanom rada za svoje vlastito istraživanje, bez prethodnog pismenog pristanka autora.

 

II. ODGOVORNOST AUTORA

 • Standardi izvještavanja: Autori bi trebali detaljno navesti svoja izvorna istraživanja, kao i objektivno raspraviti o njegovom značaju. Radovi se trebaju uređivati u skladu sa zadanim smjernicama.
 • Originalnost: Autori moraju jamčiti da je njihov rad u potpunosti originalan.
 • Višestruka, suvišna ili istodobna objavljivanja: Autori ne smiju istovremeno podnijeti isti rad za objavljivanje u drugim časopisima ili konferencijskim zbornicima. Također se očekuje da autor (i) neće objavljivati suvišne radove ili radove koji opisuju isto istraživanje na nekoliko izdavačkih mjesta, nakon što je početni rad prihvaćen za objavljivanje.
 • Navođenje izvora: Autor(i) bi trebali navesti sve izvore podataka koji se koriste u istraživanjima te navesti publikacije koje su utjecale na njihovo istraživanje.
 • Autorstvo rada: Autorstvo bi trebalo biti ograničeno samo na one koji su dali značajan doprinos stvaranju, kreiranju, izvršavanju i/ili tumačenju predane studije. Svi oni koji su značajno doprinijeli studiji trebali bi biti navedeni kao koautori. Odgovarajući autor također bi trebao osigurati da su svi autori i koautori vidjeli i odobrili konačnu podnesenu verziju rada i njihovo uključivanje kao koautora.
 • Pristup i zadržavanje podataka: Autori bi trebali zadržati neobrađene podatke koji se odnose na njihov poslani rad i moraju ih osigurati za recenziju urednika, na zahtjev urednika.
 • Objavljivanje financijske potpore: Svi izvori financijske potpore, ako ih ima, trebaju se objaviti.
 • Temeljne pogreške u objavljenim radovima: Kada autor otkrije značajnu pogrešku ili netočnost u svom predanom radu, autor mora odmah obavijestiti urednika.

 

III. ODGOVORNOST RECEZENATA

 • Povjerljivost: Recenzenti rada, urednik i uredničko osoblje ne smiju otkriti nikakve podatke o predanim radovima. Svi predani radovi tretiraju se kao povlaštene informacije.
 • Priznavanje izvora: Recenzenti radova moraju jamčiti da su autori naveli sve izvore podataka koji su korišteni u istraživanju. Svaka sličnost ili preklapanje između razmatranih radova ili s bilo kojim drugim objavljenim radom, a o čemu recenzenti znaju, o istom se odmah mora obavijestiti urednika.
 • Standardi objektivnosti: Pregled predanih radova provodit će se objektivno. Recenzenti moraju jasno izraziti svoja stajališta s popratnim argumentima.
 • Spremnost: Ukoliko recenzent misli da za njega/nju nije moguće recenziranje istraživanja unutar rada u okviru određenih smjernica ili u određenom vremenu, on/ona bi trebao obavijestiti urednika, tako da se može osigurati točna i pravovremena recenzija.
 • Sukob interesa: Svi recenzenti ne smiju biti u sukobu interesa u pogledu istraživanja, autora i/ili izvora financiranja.