Važni datumi

VAŽNI DATUMI ZA PREDAJU RADOVA

Rok za prijavu sažetka

15. svibnja 2022.

Produženi rok za prijavu sažetka

27. svibnja 2022

Obavijest o prihvaćanju sažetka

30. svibnja 2022.

Rok za predaju radova

31. srpnja 2022.

Potvrda o prihvaćanju radova

07. listopada 2022.

Konferencija

21. listopada 2022.

VAŽNI DATUMI ZA REGISTRACIJU I PLAĆANJE

Rok za plaćanje rane kotizacije

10. listopada 2022.

Krajnji rok za registraciju i uplatu

17. listopada 2022.

KONTAKT

doc. dr. sc. Marta Cerović, tajnica Konferencije

Telefon: 051 294 757

E-mail: hk2022@fthm.hr