Registracija

 

Sudionik (Autor)

 1.130 kn (150€)

Rana kotizacija

do 10. listopada 2022.

 1.500 kn (200€)

Standardna kotizacija

nakon 10. listopada

 • Puno sudjelovanje na Konferenciji
 • Svi konferencijski materijali
 • Zbornik radova
 • Stanke za kavu
 • Lagani ručak

Doktorand*

 750 kn (100€)

Rana kotizacija

do 10. listopada 2022.

 1.130 kn (150€)

Standardna kotizacija

nakon 10. listopada

 • Puno sudjelovanje na Konferenciji
 • Svi konferencijski materijali
 • Zbornik radova
 • Stanke za kavu
 • Lagani ručak

Sudionik – bez rada

 750 kn (100€)

Rana kotizacija

do 10. listopada 2022.

 750 kn (100€)

Standardna kotizacija

nakon 10. listopada

 • Puno sudjelovanje na Konferenciji
 • Svi konferencijski materijali
 • Stanke za kavu
 • Lagani ručak
Studenti i doktorandi sa FMTU-a su oslobođeni plaćanja kotizacije.
Da bi ostvarili pravo oslobađanja kotizacije, FMTU studenti i doktorandi moraju dostaviti Potvrdu o upisu za tekuću akademsku godinu 2021./2022.
Potvrdu je potrebno dostaviti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
*doktorandi koji ne studiraju na FMTU moraju dostaviti Potvrdu o upisu za tekuću akademsku godinu 2021./2022. Potvrdu je potrebno dostaviti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 •  PDV je uključen u kotizaciju.
 • Troškovi smještaja i putovanja nisu uključeni u kotizaciju.

 

PODACI ZA BANKOVNA PLAĆANJA

 • HR1323600001101496052
 • Poziv na broj: 2921164
 • Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • Adresa: Primorska 46, p.p. 97, 51410 Opatija, Hrvatska
 • Svrha uplate: "Vaše ime i prezime, autor/gost, HK2022, kotizacija"